logo.png 
Kancelář Č. Budějovice (sídlo spol.):
  Energy Consulting Service, s.r.o.
  Žižkova tř. 309/12, 370 01 Č. Budějovice, mapa
  najdete nás v 1. patře, č. dveří 116

E-mail: info@ecservice.cz Telefon: 774 400 922, 602 482 086

Provozní doba kaceláře:
  Pondělí 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
  Středa 9:00 – 11:30 13:00 – 16:30
  v ostatní dny dle předchozí domluvy


Slavíme 10 let!Rychlé kontakty:

Ing. Pavel Kříha
T: 602 482 086, pavel.kriha@ecservice.cz

Jana Schmidtmayerová
T: 774 400 922, info@ecservice.cz

Ing. Pavlína Charvátová
T: 604 728 156, pavlina.charvatova@ecservice.cz

Ing. Aneta Finková
T: 739 423 178, aneta.finkova@ecservice.cz

Ing. Ilona Dohnalová
T: 739 423 178, ilona.dohnalova@ecservice.cz

Václav Beneš, DiS
T: 774 400 922, vaclav.benes@ecservice.cz

Bc. Martin Dvořák
T: 774 400 922, martin.dvorak@ecservice.cz=============================Podporujeme Lékaře bez hranic

Podnikáme bez korupce

Prověřená společnost (2016)

Centrální registr dlužníků České republiky=============================Spolupracujeme/doporučujeme:
TOP LEGAL TEAM. SE


REALITY SPEKTRUM CEPÁK s.r.o.


Jaknadotace.cz


my2reality s.r.o.QR codeTřiďte odpad

Společnost Energy Consulting Service a Fakulta elektrotechnická
Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovolují pozvat na seminář:

Problematika kvality elektřiny a přenášených výkonů z pohledu energetického specialisty
který se uskuteční v úterý 15. 11. 2016 v Praze, Novotného lávka 5 (Budova ČSVTS)

Hlavní témata:

  • Přenosová soustava v ČR, distribuční systémy, standardní a nestandardní provozní stavy a jejich klasifikace.
  • Kvalita elektrické energie napětí, kmitočet, obsah harmonických, měření a řízení těchto veličin, vliv jejich odchylek na kvalitu a funkčnost elektrizační soustavy a činnost spotřebičů.
  • Harmonické, jejich původ, šíření a možnosti eliminace. Pasivní a aktivní filtry a jejich nasazování do systému.
  • Hospodárnost odběru elektrické energie. Kompenzace účiníku a její základní způsoby.

Harmonogram:

08:00 - 08:50 Registrace
08:50 – 09:00 Zahájení semináře, představení pořadatelů, partnerů
09:00 – 09:45 Ing. Martin Škopek, Ph.D. - Výtah z energetické legislativy
09:45 - 10:00 Přestávka na kávu
10:00 - 11:00 Ing. Tomáš Nazarčík - Přenosová soustava v ČR, distibuční systémy, standardní a nestandardní provozní stavy a jejich klasifikace, možnosti řešení kritických situací většího rozsahu
11:00 - 12:00 Ing. Václav Mužík - Kvalita elektrické energie - napětí, kmitočet, obsah harmonických, měření a řízení těchto veličin, vliv jejich odchylek na kvalitu a funkčnost elektrizační soustavy a činnost spotřebičů
12:00 - 13:00 Společný oběd
13:00 - 14:15 Prof. Ing. Ivo Doležel, CSc. - Harmonické, jejich původ, šíření a možnosti eliminace. Pasivní a aktivní filtry a jejich nasazování do systému
14:15 - 15:15 Ing. Vladimír Vajnar - Ochranné a jisticí systémy v distribučních soustavách a v sítích nízkého napětí
15:15 - 15:30 Přestávka na kávu
15:30 - 16:30 Doc. Ing. Miloslava Tesařová, Ph.D. - Hospodárnost odběru elektrické energie. Kompenzace účiníku a její základní způsoby
16:30 - 16:45 Diskuze, zhodnocení, předání certifikátů, zakončení

Uvedení přednášející jsou zkušení pedagogové, budou k dispozici ke konzultacím v průběhu semináře; pořadatelé si vyhrazují právo na jejich alternaci. Účastníci semináře mají možnost předem položit písemný dotaz, a to při vyplňování registračního formuláře nebo kdykoliv na e-mailové adrese seminare@ecservice.cz. Seminář je akreditován v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnocen jedním bodem.

Účastnický poplatek:

  • 1 089,- Kč (900 Kč + DPH): pro energetické specialisty a poradce středisek EKIS,
  • 1 452,- Kč (1 200 Kč + DPH): ostatní účastníci.
Vložné zahrnuje celodenní účast na semináři, přednášky v elektronické podobě, občerstvení (2 × coffee breaky, oběd).

Úhrada vložného:

Vložné uhraďte na účet 2589713028/5500 a jako VS uveďte IČ nebo telefonní číslo. Daňový doklad Vám bude zaslán elektronicky, popř. bude předán při registraci.

Registrace:

Kapacita sálu je omezena a účastníci budou řazeni dle termínu registrace. Přihlášení je možné do 6. 11. 2016. Každý účastník se registruje samostatně. Pokud jste energetický specialista, uveďte číslo oprávnění, pokud jste poradce EKIS, uveďte číslo střediska.

Přihláška:

V případě Vašeho zájmu zúčastnit se semináře, vyplňte přihlášku zde. Uzávěrka přihlášek je 6. 11. 2016 nebo po vyčerpání kapacity sálu.

Storno podmínky:

Při neomluvené neúčasti na kurzu nebude účastnický poplatek vrácen. Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe vyslat náhradníka, nebo přihlášku z vážných důvodů stornovat. Pokud ji stornuje nejpozději 15 dnů před zahájením kurzu, činí storno poplatek 30 % z celkové ceny kurzu. Při stornu v období kratším než 15 dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z celkové ceny kurzu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Účastník zasláním přihlášky souhlasí se shromažďováním a zpracováním poskytnutých údajů uvedených v přihlášce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Bližší informace na e-mailové adrese seminare@ecservice.cz či telefonním čísle 774 400 922.

Soubory ke stažení:

  • Pozvánka
  • Harmonogram
  • Soubory s přednáškami budou zde zveřejněny po dobu 1 týdne od konání seminářex1.png x2.png x3a.png x4.png x5.png x6.png x7a.png
Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2016 (Program EFEKT). Partnerem projektu je energetická společnost E.ON.
poslední aktualizace: 8. 9. 2016
foto40.jpg
foto41.jpg
foto4.jpg
foto0.jpg
foto2.jpg
titea.png
foto3.jpg
foto6.jpg
EPNZU.JPG
foto5.jpg
foto1.jpg
foto7.jpg
qf_features.gif
OdbVyj.PNG
foto8.jpg
foto9.jpg
foto12.jpg
foto.jpg
foto14.jpg
foto10.jpg
foto13.jpg
riska.jpg
foto15.jpg
foto16.jpg
foto17.jpg
foto18.jpg
foto24.jpg
foto19.jpg
foto23.jpg
foto20.jpg
foto22.jpg
foto21.jpg
CeedSW.jpg
foto25.jpg
foto34.jpg
ZP.JPG
foto26.jpg
foto37.jpg
foto27.jpg
Carens01.jpg
foto32.jpg
foto33.jpg
foto35.jpg
VS.JPG
vba_steel01.jpg
EAVOCK.PNG
foto38.jpg
foto36.jpg
foto43.jpg
foto39.jpg
IR_Jistic.JPG
NM.JPG
foto44.jpg
foto42.jpg